Statutter for klubbmesterskap i dressur Østmarka Rytterklubb


Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer av Østmarka Rytterklubb, med både skolehest og privathest. 

 

Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR, dvs at man kan starte klubbmesterskap fra det året man fyller 11. 


Klasser

Det kåres klubbmester i klasse LC, LB, LA, MB og Para.

 

Kvalifisering

For å starte LC eller LB, må rytter i løpet av de to siste år minimum ha ridd klassen hen deltar i til 55%, to eller flere ganger (klubbstevne eller høyere stevnenivå).

 

For å starte LA, MB og Para må rytter i løpet av de to siste år ha ridd klassen hen deltar i til godkjent resultat (50% eller mer),

en eller flere ganger (klubbstevne eller høyere stevnenivå).


For Para klassen må rytter i tillegg kunne vise til nasjonal klassifisering og kunne fremvise klassifiseringskort ved start


Dette vil si at om rytter har kvalifisert seg i en klasse med hest X, så er det mulig å starte tilsvarende klasser med hest Y, så sant hest Y er i stand til å starte denne klassen. 

 

Begrensninger

Klassene er stengt for ekvipasjer (hest & rytter sammen) som i løpet av de to siste årene (fra klubbstevnets dato) har oppnådd 63 % eller mer, to eller flere ganger i klassen over (klubbstevne eller høyere). 

 

Eks: Har ekvipasjen oppnådd 63% i LB to ganger, kan den ikke starte LC. 

 

Klasse MB og Para er åpen for alle ekvipasjer, så sant rytter er kvalifisert. 

 

Rytter kan kun delta en gang pr mesterskap. 

 

Premiering og resultatberegning

Det deles ut medaljer i gull, sølv og bronsje, i tillegg til sløyfe, dersom det er 3(tre) startende eller fler i klassen. Dersom det er færre startende enn 3 (tre) deles det ut medaljer og sløyfer i valør tilsvarende antall startende. 

 

Klubbmester får dekken. Et "låne-dekken" legges på hesten før ekvipasjen kommer inn til premieutdeling. Senere får klubbmesteren utdelt dekken i ønsket størrelse med brodering. 

 

Den ekvipasjen med høyest prosent vinner. Om to eller flere ekvipasjer oppnår samme sluttresultat på de tre første plassene, går ekvipasjen med høyest sum for Allment inntrykk foran.  

 

Dersom det fremdeles er flere med samme resultat, sees det på de ulike punktene i Allment inntrykk. Først den sist gitte og deretter oppover. Om det etter dette blir umulig å skille to ekvipasjer, blir det delt plassering 

 

Styret kan fra år til år, regulere disse statuttene dersom dette er ønskelig eller nødvendig.  

 

Statuttene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på klubbens internettside