Medlemskontingent


  • Ordinært medlem: kr 300,- 
  • Rideskolemedlemsskap: kr 300,- (nye rideskoleelever fra høstsemester faktureres halv kontingent)
  • Familiemedlemsskap f.o.m 3 medlemmer fra samme familie kr. 800,-


Ønsker du å bli medlem i ØSTM? Be om "medlemsskap" via MinIdrett profilen din, evt send mail til: ostmarkarytterklubb@live.no med følgende opplysninger:


  • Navn på medlemmet
  • Fødselsdato(dd.mm.åå)
  • Postadresse
  • Mailadresse (gjerne foreldres mailadresse om under 18)
  • Telefonnummer


Da får vi registrert deg som medlem, melding om faktura for kontingent blir sendt pr.mail.


Har du profil i MinIdrett vil det være mulig og betale kontingenten elektronisk med KID herfra. Her kan du også printe ut medlemskortet :)

Vi gleder oss til å se deg som medlem også i 2023!

Spørsmål kan rettes til:
Kasserer: Elin: 90 87 67 41

Eller send en mail til: ostmarkarytterklubb@live.no

NB :Dersom du ikke ønsker å være medlem lengre, vennligst send oss en skriftlig utmeldelse.