Styret for 2024 består av:


JuniorRepresentanter:

  • Vilde Christine Kvale
  • Ingvild ComstedtJuniorrepresentantene har møterett på styremøtene i Østmarka Rytterklubb. Det vil si at de har en direkte mulighet til å komme med tanker, meninger, forslag eller annet om tilbudet i klubben vår, og da spesielt på vegne av de unge medlemmene våre. Så, om du har ønsker om for eksempel endringer på stevner, klubbmesterskap eller andre tilbud i klubben, eller kanskje ett forslag til noe nytt vi bør gjøre, kan du selvsagt kontakte oss andre i styret, eller sende en epost til ostmarkarytterklubb@live.no. Men, Ingvild og Vilde tusler rundt i stallen nesten hver dag, og det er bare å ta tak i dem om det er noe dere vil styret skal ta tak i!


Leder: Kari Blekastad Hegge

Nestleder: Rune Nordby

Styremedlem/kasserer: Elin Sundsby

Styremedlem: Jan Erik Bangsund

Styremedlem: Mille Astrup Rønning

Varamedlem: Robert Selsaas