Styret for 2022 består av:

Leder: Kari Blekastad Hegge

Nestleder: Birgit Stølen

Styremedlem/kasserer: Elin Sundsby

Styremedlem: Hanne Leknes

Styremedlem: Rune Nordby

Varamedlem: Robert Selsaas