Start- og treningsstøtte Østmarka Rytterklubb

Østmarka Rytterklubb ønsker å støtte satsende utøvere økonomisk, både de i rideskolen og private utøvere. Vi har derfor en støtteordning der våre medlemmer kan søke om refusjon for utgifter ved stevner over klubbnivå og treninger på høyere nivå. Søknadsperioden går fra 1.desember forgående år t.o.m. 30.november inneværende år. Søknadsfrist 30.november inneværende år. 

 

Startstøtte ved stevner 

Du kan søke om få refundert deler av startavgiften(e) ved start på eksterne stevner, dvs. Distrikts- Lands-, Elite- eller Grand Prix stevner (ikke klubbstevner, treningsstevner o.l.) 


Som gyldig grunnlag for stevner gjelder resultatlister og kvittering for betalt startavgift. (bruk gjerne utskrift fra handlekurv i NRYFStevne.no) da styret lettere kan sjekke om søknadssummen stemmer. Ved etteranmeldelse på stevner dekkes kun ordinær startavgift, ikke dobbel. Det vil vanligvis ikke bli dekket transportutgifter, veterinærutgifter, oppstalling og lignende, men dette kan søkes om i spesielle tilfeller, for eksempel ved større mesterskap. Se eget pkt. 

 

Treningsstøtte 

Du kan søke om å få refundert deler av treningsavgifter på gjennomført organisert trening høyere enn rideskolenivå for kvalifisert trener. Dette gjelder også for satsningsgruppa på Alna Ridesenter. 


Med kvalifisert trener menes person som f.eks. er autorisert Trener 1, Trener 2, osv. via NRYF sitt trenerutdanningsprogram, fullført Ridelærer-utdanning via Norsk Hestesenter (Starum), eller kan dokumentere tilsvarende gjennomført utdanning/kurs som trener. 


Støtten dekker ikke ordinær rideskole. Den dekker i utgangspunktet heller ikke rideleir, men vi kan vurdere individuell tilpasset trening. 


For å kunne få refusjon for treninger må man bevise at man har deltatt på minimum ett D-stevne inneværende år.  

Som gyldig søknadsgrunnlag for treninger gjelder kvittering for betalt treningsavgift. (bruk gjerne utskrift fra VIPPS) 

  

Støtte ved mesterskap 

Ved deltagelse i mesterskapsklasser i mesterskap, f.eks. KM, LM, NM, Fjordhest NM etc, lag og individuelt i alle grener, kan man søke ØSTM omå få dekket obligatorisk oppstalling, evt veterinærkontroll og andre obligatoriske utgifter som følger med. Dette gjelder ikke åpne klasser i mesterskapsstevner, kun mesterskapsklasser. Send mail til kasserer i klubben, ostmarkarytterklubb@live.no, med dato for mesterskap og kostnadsoversikt, samt kontonummer for tilbakebetaling.

 

Denne støtten kan det søkes på gjennom hele året. Disse avgiftene kan da ikke medtas i start- og treningsstøtte søknad på slutten av året.


Tidligere var det også mulig søke om å få dekket startavgiften ved mesterskap. Denne muligheten er fjernet f.o.m. 2024, men startavgiften kan nå istedenfor legges til på den ordinære start- og treningsstøtte søknaden.

 

Utdeling av stipend/støtte 

Klubben kan gi støtte når som helst i form av stipend. Dette gis ved spesielle anledninger, for eksempel ved kurs eller samlinger. 

   

Støtte av spesialutstyr ved nedsatt funksjonsevne 

Har du nedsatt funksjonsevne og i forbindelse med dette trenger spesialutstyr for å utføre ryttersporten din, er klubben behjelpelig med støtte til akkurat det utstyret du måtte trenge. Størrelsen på denne støtten må vurderes ut fra klubbens økonomi det året. Dette kan søkes om uavhengig av andre søknadsfrister. Send mail til ostmarkarytterklubb@live.no 

 

Innsending av søknad 

Søknadsperioden går fra 1.desember forgående år t.o.m. 30.november inneværende år.

 

Grunnlag for søknad, samt søknad må være mottatt av ØSTM v/styret senest 30.11. inneværende år, eller lagt i postkassa til Østmarka rytterklubb v/innkjøringen til Alna Ridesenter innen kl. 24.00 den 30.11. inneværende år. Konvolutten skal være limt igjen! Dersom fristen ikke overholdes ansees søknaden for ikke mottatt.

Søknaden kan sendes Østmarka Rytterklubbs adresse:

Alnaparkveien 13, 1081 OSLO. 


Fordelingen av midler skjer på styremøtet i desember og tildeles ut ifra det som er budsjettert. Størrelsen på økonomisk støtte er avhengig av klubbens økonomi, og kan variere fra år til år. 

  

Last ned skjema for søknaden, eller få det utdelt på kontoret på Alna ridesenter eller ved sende en e-post til: 

ostmarkarytterklubb@live.no