Kontaktinfo

Adresse: Østmarka Rytterklubb

               Alnaparkveien 13

               1081 Oslo

Mail: ostmarkarytterklubb@live.no

Stevnemail: ostm.stevne@gmail.com


NB: styret jobber på frivillig basis. Du må derfor forvente at svar ikke kommer før tidligst etter normal arbeidstid.