Om stevner


Det er mye å tenke på før du skal starte ett stevne. Skal du ut å starte på høyere nivå, kreves grønt kort, lisenser og du må være kjent med Norges Rytterforbunds regler for stevner (KR). Du bør gjøre seg kjent med KR også om du skal starte klubbstevne, men det er mye å sette seg inn i, og alt er ikke relevant for klubbnivå.


Vi har her prøvd å samle sammen informasjon for hjelpe både de som skal starte klubbstevne, men her er også mye nyttig informasjon for de som skal ut å starte på litt høyere nivå.


Klubbstevner

Klubbstevne er det de fleste begynner med å starte.For Østmarka Rytterklubb foregårdisse på Alna Ridesenter, og er kun for Østmarka Rytterklubb sine medlemmer. På klubbens terminliste ser dere hva som er planlagt frem i tid.


Før du melder deg på klubbstevne

Om det er første gang du er med, bør du spørre din rideinstruktør hvilket nivå du bør starte.


Leie av hest på klubbstevne

Er du medlem av Østmarka rytterklubb, kan du leie hest av Alna Ridesenter på klubbstevne. Rideskoleelever prioriteres, så de som er på drop in timer, og dernest alle andre. På stevneinvitasjonen velger du den hesten du ønsker å starte, og du må også skrive inn alternative ønsker, da det kan være veldig mange som ønsker å starte samme hest. Du er derfor ikke garantert at du får ønsket hest.


Hestene på Alna kalles til daglig ofte ett annet navn enn det de er registrert som. På invitasjonen ligger det derfor med en liste over hva vi kaller hesten, og hva den er registrert som. Bruk det registrerte navnet for å søke opp hesten ved påmelding.


Leier du skolehest av Alna Ridesenter, betales hesteleie på stevnedagen, og du må møkke og skifte vann til hesten du rir, eller om dere er flere på en hest – en annen hest.


Forventninger til deltagere/foresatte på klubbstevne

Alle som hjelper til på stevnet gjør dette gratis, for at DU skal få starte. I ØSTM lager vi alltid en liten arbeidsliste til stevnet. Dette er oppgaver som å være portåpner, hente dommerprotokoller, skrive for dommer, møkke banen etc. Denne henges opp i stallen, og den må du skrive deg opp på. Om du ikke har mulighet til å komme deg til stallen, melder du deg til tjeneste via ostm.stevne@gmail.com. Setter du deg ikke opp, kan du bli satt opp der vi mangler folk.


Den endelige arbeidlisten blir lagt ut på hjemmesiden og hengt opp i stallen omtrent samtidig som startlisten er klar. Dette opplyses det også om på facebook. Det er viktig at alle møter opp på sin oppgave. Spør om du lurer på noe. Du må gjerne bytte med noen til å gjøre din oppgave, men det er du som har ansvaret.


For alle som er under 18 år, må det under stevnet være til stede en ansvarlig voksen.


Stevneinvitasjon og påmelding

Stevneinvitasjonen på både kliubbstevner og alle andre stevner kommer på NRYFstevne. Det er også her du melder deg på ønsket stevne. Når det gjelder klubbstevner, gir vi beskjed om når stevneinvitasjon og påmelding er klar, blant annet på Facebook.


All informasjon dere trenger for å melde dere på et stevne finner dere på stevneinvitasjonen. Der står det blant annet hvilke klasser stevnet har, hva det koster, hvor stevnet er, kontakt informasjon, om det er inne eller ute, hvor stor bane det er og hvilke oppvarmingsmuligheter det er.


Er det dressur, ser dere i stevneinvitasjonen hva programmet dere skal ri heter. Er det sprang, står det hvilke høyder det er.


Startavgiften betales elektronisk via NRYFstevne


Tips: vær ute i god tid!! Mange stevner blir fulle før påmeldingsfristen har gått ut!


Nivåer

Det konkurreres på mange ulike nivåer i både dressur og sprang, alt etter erfaring og kunnskap til hest og rytter. På klubbstevner prøver vi å ha nivåer som passer helt fra nybegynnere og opp til høyere klasser. Du trenger hverken lisens eller grønt kort for å starte klubbstevne.


Den startende rytter og hest på et stevne kalles en ekvipasje.


Dressur

I dressur skal man på stevnedagen igjennom et program, dvs. ett sett med øvelser som ekvipasjen skal bevise at de behersker. De ulike programmene finnes på www.rytter.no/grener/dressur/dressurprogram/lette-klasser-dressur.


Letteste nivå er ryttertest. Fra KR: "I bedømmelsen av ryttertester er det i første rekke rytterens sits, bruk av hjelperne, følelse og innvirkning på hesten som teller. Kvaliteten på hesten som dressurhest har ingen direkte påvirkning i bedømmelsen. I en ryttertest kan opp til fire ryttere være inne på banen samtidig." Ryttertestene finner du her: https://www.rytter.no/grener/dressur/ryttertester/ryttertestprogram. På klubbstevner har vi ofte med en ryttertest, slik at alle kan være med. Da er det også tillatt med leier, og programmet kan leses opp av en på banen om du er usikker på om du husker alle øvelsene.


Neste nivå er LC. Her er det vanskeligere øvelser, med større krav til både rytter og hest. Programmet leses ikke opp. Dette må du kunne på rams. (Tips om du ikke har egen hest: marker banens bokstaver med postit-lapper i stua, og skritt, trav og galoppér programmet hjemmet 😉 ) Etter LC kommer LA og videre opp i høyere klasser.


Sprang

Laveste nivå i sprang er bommer. Her skal ekvipasjen kun komme seg over bommer på bakke, og leier er tillatt. På klubbstevner har vi som regel med bom og/eller 30/40 cm klasse for at alle skal kunne være med. Neste nivå er 50 cm og høyere.


På stevner ute er det sjeldent lavere klasser enn 60 cm. Deretter går det oppover. 


I sprang konkurreres det enten i Feil og Stil, eller i Feil og Tid. I Feil og Stil dømmes ekvipasjen etter antall feil og hvordan (sits, rideveier ++) de fullfører banen. I Feil og Tid dømmes det på antall feil og tiden ekvipasjen bruker på banen. På klubbstevner dømmes det oftest etter Feil og Stil, og slltid i de lavere klassene.


Startliste

Startlister blir publisert via Equipe. Det er viktig at du følger med på startlistene når de blir lagt ut. De blir som regel lagt ut et par dager før stevnet, og det står også oppført i stevneinvitasjonen om når de er tilgjengelig.


Starttidene er alltid ca tider, og det kan alltid bli endringer og forsinkelser. Møter du ikke til rett tid, får du kanskje ikke starte. Følg med på Equipe. Det er ditt ansvar å følge med på eventuelle endringer!


Og NB: husk og lese ryttermeldingen. Der står ofte viktig info. 


Hva bør du ha på deg?

Uansett hva du skal starte, er det påbudt med hjelm. Er du under 18 år og skal starte sprang, må du også ha på deg sikkerhetsvest. Bruk en hvit eller en lys ridebukse, ridejakke, hvite hansker og ridestøvler/ridesko og chaps.


Laverekrav til bekledning av rytter på klubbstevne

På klubbstevner er det ikke nødvending med hvite ridebukser, bare kle deg med rene, hele ridebukser. Du trenger heller ikke ridejakke, men toppenbør ikke være posete, og bruk gjerne en mørk genser. Har du ikke ridestøvler/ridesko og chaps, kan du spørre dommer om det er greit at du rir i de støvlene du har. Spør du ikke om lov kan du bli diskvalifisert, det er bare dommer som kan gi tillatelse her, ingen andre.


Presentasjon av hesten

Puss/vask hesten godt, så den er ren og pen. Hesten må du gjerne også flette til et stevne. Ta på en ren sjabrak. I dressur er det hvit som gjelder. I sprang er det lov med farger. I dressur må du også huske at det er påbudt med nese- og hakerein på hesten. Mangler dette ved et klubbstevne, så spør en av de ansatte eller logistikk ansvarlige om hjelp til å fikse dette.


Husk at i sprang er det tillat med benbelegg, men dette er ikke lov i dressur og vil føre til at du blir diskvalifisert!


Sekretariatet

Sekretariatet åpner som regel en time før stevnet starter. Her viser du vaksinasjonspapirene (pass) til hesten dersom du har med deg egen hest til en fremmed stall. I sekretariatet sitter det personer som har vært på mange stevner før, så de kan du spørre om alt du lurer på. Protokoller og eventuelle premier kan også ofte hentes i sekretariatet, eller så vet de i det minste hvor du finner dette.


Oppvarming på stevne

Oppvarmingen er som regel kort på stevne. Bruk tiden på oppvarmingsbanen godt. Ikke sløs med tiden din på oppvarmingen til å stille stigbøyler etc. Alt slikt må være ferdig før du går ut på oppvarmingen. 


Lykke til på stevne! Ta kontakt med treneren din, eller noen i styret om du er usikker på noe. Og husk: ha det gøy!


Type stevner utover klubbstevne

UK = utvidet klubbstevne; Klubbstevne med inviterte klubber.


For å kunne starte høyere klasser, må du være medlem av en rideklubb, og fra klassene over LC du man i tillegg ha lisens (både heste- og rytterlisens). Det kreves grønt kort kurs for å få rytterlisens.


D-stevne= Distriktstevne; stevne for alle i et større distrikt, uansett klubb. På høyere klasser er det kvalifiseringskrav.


L-Stevne= Landsstevne; dette er det samme som D-stevne, men her det kvalifiseringskrav på alle klasser.


Grønt Kort

Grønt Kort er noe du trenger for å kunne løse lisens for å ri konkurranser. For å få Grønt Kort, må du ta Grønt Kort kurs. Kurset gis for å sikre at konkurranseryttere har nødvendige basiskunnskaper om hest og sikkerhet og om konkurransereglementet.


Les mer om dette på NRYF sine sider: https://www.rytter.no/sport/gront-kort


Lisens

Alle ryttere og hester i Norges Rytterforbund som ønsker å konkurrere på distriktstevne eller på et høyere nivå, må løse rytterlisens og hestelisens på årlig basis.


Les mer om dette på NRYF sine sider: https://www.rytter.no/sport/rytter/rytterlisens