Innkalling til årsmøte for Østmarka Rytterklubb 2023

 

 

Dato: Onsdag 15 mars 2023 

Tid: 18:00 

Sted: Alna Ridesenter – klubbrommet til ØSTM 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 14 februar 2023. Saker sendes til: ostmarkarytterklubb@live.no 

 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

 

Alle medlemmer er velkomne til årsmøtet, men for å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingent for 2023. 

 

 

Vel møtt! 

 

Hilsen styret